Dotacja

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie skutkom epidemii poprzez zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REZYDENCJA CLASSIC SP. Z O.O

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer Projektu: RPDS.01.05.01-02-0603/21

Przedmiotem projektu jest zakup nowych środków trwałych – wyposażenia pokoi hotelowych: Łóżka hotelowe – szerokie; łóżka hotelowe – wąskie; szafy garderobiane, bagażniki hotelowe, panele wieszakowe, biurka, panele tv, szafki nocne, fotele, dywany.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie odporności i ochrona przed skutkami COVID-19 poprzez zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Efekty:

Zakupione środki trwałe pozwolą na podwyższenie standardu miejsc noclegowych, co powinno przełożyć się na zwiększenie obłożenia oraz wzrost marży w obiekcie turystycznym.

Wartość projektu:

Wartość projektu ogółem: 138 313,50 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 80 000,00 PLN